ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Mobilya imalatında ihtiyaç duyulan ham maddelerin, doğal kaynaklardan elde ediliyor olmasının bilinci ile;

• Çevre ile ilgili yasal mevzuata ve diğer şartlara uymak,
• Atıklarımızı ve doğal kaynak tüketimini azaltacak yönde hedefler belirleyerek sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,
• Tesis ve faaliyetlerimizin çevre etkilerini azaltarak kirliliği önlemek ve çevreyi korumak
• Gencecix Çevre Yönetim Sisteminin kapsamı, 0-24 yaş grubu için Bebek, Çocuk, Genç Odası Mobilyaları ve Aksesuarları tasarımı ve üretimi

temel ilkelerimizdir.

İlke ve hedeflerimiz doğrultusunda, çalışanlarımızın eğitim seviyesini ve katılımını arttırarak insana ve çevreye olan pozitif katkımızı sürekli iyileştirmek politikamızdır.